«انجمن ترنم اندیشه» مجموعه ای است غیر انتفاعی و غیر سیاسی که از اسفند ماه سال 1388 با محوریت مسائل زنان و خانواده آغاز به کار کرد. این مجموعه «تبلیغ و ترویج گفتمان انقلاب اسلامی در حوزه زنان و خانواده» را در دستور کار خود قرار داده و درصدد است با سرلوحه قرار دادن اندیشه های امام خمینی و مقام معظم رهبری، ضمن برقراری ارتباط با مراکز علمی و پژوهشی، بهره گیری از مطالعات و دستاوردهای این مراکز و توجه ویژه به فعالیتهای رسانه ای و آموزشی گامی موثر در راستای ترویج گفتمان انقلاب اسلامی در حوزه مسائل زنان و خانواده بردارد.